Specyfikacja techniczna konstrukcji spotów reklamowych na monitory LCD

 

1. Preferowane parametry formatu video:

Jednolity format obrazu potrzebny w celu uzyskania jak najlepszej jakości wyświetlanego obrazu.

W przypadku zmiany niektórych parametrów możliwe są deformacje i fragmentaryzacja obrazu

 

 

2. Spoty emitowane w MZK

Rozdzielczość robocza 720 x 480 px  lub HD  1024 x 768 px

Frame Rate 25 – 30 fps

Kodek Divx lub Xvid (*.avi)

Zachowane marginesy bezpieczeństwa dla “animacji” i “treści”

Długość części roboczej 10 sekund

 

 

3. Edycja i wykorzystanie gotowych spotów

Wykorzystanie przez klienta podobnego oprogramowania umożliwia dalszą reedycję prezentacji, jej

kompresje do celów publikacyjnych oraz wprowadzenie mniejszych lub większych zmian na życzenia

klienta. Koszt dokonanych zmian zgodny z cennikiem usług.

 

 

4. Rozszerzenia plików roboczych akceptowanych przy modyfikowaniu spotu lub planszy

reklamowej

*.aep

*.psd

*.xcf

*.pps

*.ppt